Činnost společnosti

Společnost se od července 2015 zabývá zejména těmito činnostmi:

• SPRÁVA HŘBITOVA
• NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
• ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
• ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ
• ÚDRŽBA ZÁMECKÉHO PARKU
• ÚDRŽBA LÁZEŇSKÉHO PARKU (od 1.1.2019)
• ÚDRŽBA ZELENĚ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VERNE
• ÚDRŽBA A KONTROLA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ, DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ A SKATEPARKU
• ÚDRŽBA MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE A KAŠEN

Občanovi nabízíme,
• zapůjčení užitkových vozů Ford Transit s řidičem, a to ve všední dny po 15.00 hod (o víkendu dle dohody) pro odvoz, dovoz, menšího množství různého nábytku či odvoz nepotřebného materiálu do sběrného dvora, po městě či blízkém okolí. Nezaměňovat se stěhováním.

• možnost posekání trávy, úpravu tújí, či jiných pěstovaných dřevin, odvoz ze zahrádky, nepotřebného materiálu, vysátí spadaného listí apod.  

• možnost vyčištění hrobu, odstranění mechu, biologických nečistot z hrobu pomocí vysokotlakového čističe „wapky“ (čištění se týká pouze samotného hrobu).

Cena za výše uvedené služby se bude odvíjet od počtu ujetých kilometrů, použitého auta, náročnosti prací, množství apod. Také bude možná dohoda na základě specifických požadavků a potřeb zákazníka.